Xem trước Mighty Morphin Power Rangers # 19

Xem Truoc Mighty Morphin Power Rangers 19

Trước khi phát hành vào thứ Tư tuần này, chúng tôi đã có bản xem trước của Mighty Morphin Power Rangers # 19 lịch sự của Boom! Phòng thu; hãy xem ở đây…

 Mighty-Morphin-Power-Rangers-19-1-600x922

 Mighty-Morphin-Power-Rangers-19-2-600x922 Mighty-Morphin-Power-Rangers-19-3-600x922

 Mighty-Morphin-Power-Rangers-19-4-600x922

 Mighty-Morphin-Power-Rangers-19-5-600x922 Mighty-Morphin-Power-Rangers-19-6-600x922

 Mighty-Morphin-Power-Rangers-19-7-600x922

 Mighty-Morphin-Power-Rangers-19-8-600x922

 Mighty-Morphin-Power-Rangers-19-9-600x922

 Mighty-Morphin-Power-Rangers-19-10-600x922

Mong muốn duy trì một nền hòa bình tương đối khỏi đám người ngoài hành tinh của Rita Repulsa và tìm kiếm một con đường mới dẫn đến chủ nghĩa anh hùng, Rangers tìm đến tổ chức của Grace, Promethea, để được giúp đỡ.

Mighty Morphin Power Rangers # 19 sẽ ra mắt vào ngày 27 tháng 9, với giá 3,99 đô la.